17 Eylül 2016 Cumartesi

Neden Abolisyonist Vegan

Hayvanlar kullanımımız için bulunan kaynaklar ya da mallar değildir. Hayvanlar hissedebilir varlıklardır. Her yıl, zorunda olmadığımız halde 65 milyar kara hayvanının ve daha da fazla deniz hayvanının ölümüne yol açıyoruz. Bunu değiştirebiliriz. 
Bugün içinde yaşadığımız türcü ve navegan (vegan olmayan, hayvan kullanımına devam eden) toplumda hayvanların statüsü nesilden nesile aktarılan bir mülk statüsüdür; hayvanlar sahiplerinin çıkarları için serbestçe kullanabileceği, fiyat biçebileceği ve devredebileceği bir mal olarak tanınır, eşyalar sınıfına sokulurlar. Bu da hiçbir hakları olmadığı anlamına gelir. Hissedebilir bir varlığın eşyalar sınıfına sokulması ve bir mülk muamelesi görmesi köleliğin kelime anlamıdır. İçinde bulunduğumuz dünyada insan harici tüm hayvanlar köle olarak yaşamaktadır ve ölmektedir.
Abolisyonist veganlar, Hayvan Haklarına Abolisyonist Yaklaşım'ın temel ilkeleri benimserler  ve buna uygun olarak insan ve insan harici tüm hissedebilir varlıkların bir temel hakka sahip olduklarını savunurlar, bu da başkalarının mülkü olarak muamele görmeme temel hakkıdır. 
http://abolisyonistveganhareket.org/
Vaganlar: Hayvansal hiçbir gıda yemezler. Beslenmelerini tahıl, sebze ya da meyve türü gıdalarla yaparlar.
Lakto-Ovo vejeteryanlar: Et yemezler, ancak süt ev yumurta yemektedirler.
Lakto vejeteryanlar: Et, balık ve yumurta yemezler. Süt ürünlerini kullanırlar.
Ovo vejeteryanlar: Et, balık ve süt ürünlerini yemezler. Yumurta kullanırlar.
Pesko vejeteryanlar: Et ve tavuk yemezler. Balık, yumurta ve süt ürünleri yerler.
Yarı vejeteryanlar: Yalnızca kırmızı et yememektedirler.
Fruiyarianlar: Meyve ile beslenmektedirler.

Hiç yorum yok: